пенсионни-услуги-пловдив

Александрина Димитрова Георгиева


Специалист с 29 години опит в системата на социално осигуряване и пенсионното законодателство.

Във връзка с пенсионирането на лицата предлагаме на вниманието на всички лица, на които предстои пенсиониране, следните пенсионни услуги:

Услуги и консултации по отпускане на пенсии.

Консултации

Преценка за правото на пенсия

Преценка началната дата на отпускане на пенсия

Преглеждане на представени документи за пенсиониране

Консултиране по всякакви въпроси свързани с пенсионирането

Услуги

Обработка на заявлението за пенсия

- Попълване на заявление за пенсия – УП-1;
- Попълване на заявление за смяна на вида на получаваната пенсия;

Издирване на трудов и осигурителен стаж и доход за пенсиониране

- Издирване и набавяне на образци УП-3 от действащите и закрити предприятия за удостоверяване на стаж при пенсиониране;

- Издирване и набавяне на образци УП-2 от действащите и закрити предприятия за удостоверяване на осигурителен доход при пенсиониране;

- Издирване и набавяне на образци УП-15 и УП-16 от осигурителния архив на НОИ за удостоверяване на стаж и доход при пенсиониране;

- Издирване и набавяне на образци за осигурителен доход и стаж, както и за периода на военна служба от Държавен военен архив - гр. Велико Търново;

Изчисляване на размера на пенсията

- Изчисляване на най-добрите три последователни години от последните 15 години осигурителен стаж до 31.12.1996г.

- Изчисляване на индивидуалния коефициент за пенсия

- Изчисляване на размера на пенсията

- Изчисляване на недостигащия стаж при пенсиониране, който се закопува по редa на чл.9 "А" от КСО

Преизчисляване на отпуснати и получавани пенсии:

- Преизчисляване на пенсии за придобит осигурителен стаж преди и след пенсиониране

- Преизчисляване на пенсия от вид във вид - ИОЗ в ОСВ

- Преизчисляване на пенсии за нов 3 годишен базисен период

- Преизчисляване на пенсии за придобит осигурителен доход след пенсиониране

- Преразглеждане на разпореждания за пенсия и жалби против тях.